Medlemmar kan teckna billigare försäkring hos IF!

Som medlem i Torsby Motorveteraner kan du hos IF teckna billigare försäkring på dina veteranfordon.

Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av försäkringen.

Samlarfordon januari 2016

Kontakta föreningens försäkringsansvarige så får du veta mer.

Torsby Motorveteraners försäkringsansvariga:

Bilar: Gösta Kihlgren 076-837 83 10 gosta.kihlgren@telia.com

Moped/MC: Folke Weinholt 070-271 11 07 f.weinholt@tordata.se

Hans Nilsson 070-2996012