Invigning klubblokal i Bada 25 Oktober 2014

Höstfest med invigning av vår nya klubblokal i Bada.
Åke har lånat ut huset till oss och klubbmedlemmarna har iordningställt invändigt.
Vi har snickrat, målat och renoverat så nu finns det kök med serverings/bardisk mm.
Invigningen lockade många deltagare och klubben bjöd på mat och kaffe.
Det kluckade och knäpptes en del öl mm under kvällen och stämningen var på topp.
Klubben hoppas på många trevliga möten i den nya lokalen.
Vi fick 2 nya medlemmar under kvällen.