Söndagen 27/4 2014 Avrostning
Tid: kl 12:00

Plats: Torsby Glasmästeri, Bergebyvägen 34
Manöverprov. Kaffe och smörgås serveras.