Moped/ MC-rallyt är i år inställt p.g.a. vår flytt från nuvarande klubblokalen i Bada till Ångrikets lokaler i Oleby, Torsby. Detta blir nu Torsby MV:s nya klubblokal!