Påminnelse. Söndag 15 mars kl 14:00 har vi årsmöte i vår klubbstuga i Bada.

Välkomna! /Styrelsen