Medlemmar kan teckna billigare försäkring hos IF!

Som medlem i Torsby Motorveteraner kan du hos IF teckna billigare försäkring på dina veteranfordon.
Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av försäkringen.

Kontakta föreningens försäkringsansvarige så får du veta mer.

Torsby Motorveteraners försäkringsansvariga:

  • Bilar: Gösta Kihlgren, tel 076-837 83 10. gosta.kihlgren@telia.com
  • Moped/MC: Folke Weinholt, tel 070-271 11 07. f.weinholt@tordata.se

Hans Nilsson 070-2996012