Utflykten till Nyskoga

Jag tyckte det var en lyckad resa, men lite kort enligt ursprungsplanen. Därför följde jag efter Hans Bergquist då han drog iväg på sin 98-kubikare. Jag fick inte honom att vända förrän vi var 500 meter från macken i Svulrya. Där for hans unikabox av pakethålaren så Hans stannade självmant. Men vädret var fint, vägen var mestadels asfalterad och bensin hade vi gott om. Det bästa var att det fanns korv kvar då vi äntligen anlände till Nyskoga.

18 augusti 2011 av Folke Weinholt