Mc- och biltur till Transtrand, Sälen

På Sveriges nationaldag är det dags för årets första tur. Vi åker i samlad trupp upp till Transtrand, Sälen och övermattar där uppe i ett par trevliga stugor. Under dagen gör vi kortare turer i omgivningarna. Ett museibesök planeras också.

För mer information och anmälan kontakta styrelsen
via mail info@torsbymv.se Eller ring Gunilla 070 58 000 17