Lör 15 juni – Veteranmarknad i Graneviksparken, Torsby

Se kommande annonser vecka 23 i Torsby Bladet, Sunne Nytt, Malungsbladet och på www.torsbymv.se, och i Classic Motor och Nostalgia kalendrar. Eller kontakta Åke Jönsson 0560 – 631 19